آغاز دوره فشرده فیلم برداری و ادیوس

آغاز دوره فشرده فیلم برداری و ادیوس در آکادمی مدادجادو

این دوره در یک ماه به صورت فشرده برگزار میشود. کلاس فیلم برداری و ادیوس در ادامه دوره های عکاسی زیر نظر اساتید حرفه ای و مجرب برگزار میگردد.

هنرجویان پس از اتمام این دوره ها اشراف کامل به هنر ارزنده ی عکاسی و فیلم برداری پیدا کرده و قدم بزرگی در جهت خود اشتغالی برخواهند داشت.

عکاسی


دیدگاهتان را بنویسید