آموزش سفالگری و میناکاری – آموزشگاه سفالگری و میناکاری مداد جادو

بر کوزه گری پریر کردم گذری از خاک همی نمود هر دم هنری

ظرف‌های سفالی در حقیقت یکی از قدیمی‌ترین صنایع دستی دنیا هستند. از میان مشهورترین ظروف سفالی قدیمی، کوزه‌ها و پیاله‌ها را می‌توان نام برد. قبل از این که ساخت شیشه رواج پیدا کند، غالب ظروف مورد استفاده‌ی بشر، سفالی بودند. مرغوب‌ترین خاک برای سفالگری، خاک رس است که به دلیل داشتن مقادیر زیادی آهن، سرخ‌رنگ است.
علاوه بر ارزش‌های هنری آثار سفالی، بررسی دقیق آن‌ها امکان شناخت حرفه‌ها، صنایع و آثار مادی طوایف و جوامع بشری در قلمروهای فرهنگ‌های گوناگون را فراهم می‌کند. از آن جایی که سفالگری یک هنر همگانی بوده است، ظروف سفالین نه تنها سلیقه‌ی ابداع کننده‌ی آن را نشان می‌‌دهند، بلکه اطلاعات خوبی از زندگی اجتماعی و دوره‌ی زندگی افراد به ما می‌دهند و مطالعه‌ی آنها فرصت خوبی برای شناسایی تمدن‌ها، شهرها، اقوام و ادوار مختلف تاریخ است. چرا که هر ملتی برای تزیین آثار سفالی خود از نشانه‌ها، اشکال و تزیینات مختص خودشان استفاده می‌کردند.
باستا‌ن شناسان نیز از کنار هم گذاشتن این قطعات و نقوش روی آنها، به اسرار شگفت‌انگیزی درباره‌ی هنر و زندگی در آن دوران و ناشناخته‌های تاریخ پی می‌برند.
در حال حاضر نیز هنر سفالگری، به شیوه‌های سنتی و صنعتی در ایران رواج دارد و از مهم‌ترین مراکز آن لالجین همدان است.

آموزش سفالگری

کار با چرخ
  • این ترم شامل کار با چرخ سفالگری است.
  • سه ترم هر ترم هشت جلسه دوساعته

آموزش سفالگری

کار با دست
  •  روش انگشتی یا شصتی
  • روش ورقه ای یا صفحه ایی
  • روش فیتله ایی یا لوله ایی

سه ترم هر ترم هشت جلسه دوساعته