عکاس:احسان جعفری-نام عکس : صحنه تصادف – آموزشگاه عکاسی مداد جادو کرجدیدگاهتان را بنویسید