نمایشگاه اساتید آکادمی مداد جادو

نمایشگاه اساتید آکادمی مداد جادودر سال 95

این نمایشگاه در شهریور ماه سال 95 برگزار شد. در این نمایشگاه  قریب 20 نفر از اساتید به نام  و بین المللی در عرصه ی هنر های تجسمی شرکت کردند

این نمایشگاه به مدت 3 روز برگزار گردید وبا استقبال بی نظیری روبه رو شد. در مراسم اختتامیه به هر کدام از اساتید تندیس شرکت در نمایشگاه اهدا گردید.

نمایشگاه اساتید
نمایشگاه اساتید
نمایشگاه اساتیددیدگاهتان را بنویسید