کلاس نقاشی رنگ روغن در آکادمی مداد جادو در کرج

کلاس نقاشی رنگ روغن  در کرج

کلاس نقاشی رنگ روغن در آکادمی مداد جادو در کرجکلاس نقاشی رنگ روغن در آکادمی مداد جادو واقع در کرج. این دوره شامل هشت جلسه ی دوساعته میباشد. هنر جویان در دوره رنگ روغن با سبک های مختلف اشنا میشوند. انتخاب طرح و سبک کار نقاشی رنگ روغن در اکادمی مداد جادو واقع در کرج کاملا ازاد به اختیار هنر جو میباشد. پس از دوره ی مقدماتی هنر جویان میتوانند دوره تخصصی رنگ روغن را گذرانده و مدرک معتبر دریافت کنند.دیدگاهتان را بنویسید